Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ενός e-shop και του Internet Mall

 1. Το e-shop μιας εταιρείας, είναι όπως ένα μαγαζί, το οποίο επισκέπτονται οι γνωστοί του πελάτες, για να αγοράσουν τα προϊόντα του.
 2. Ένα e-shop, με πολλούς προμηθευτές, είναι όπως ένα super market. Τον τελικό έλεγχο, έχει το supermarket, το οποίο επιβάλει την πολιτική του στους προμηθευτές.
  Ένα supermarket μπορεί να αποτελεί και μέρος του mall.

 3. Σε ένα Mall 
 • o προμηθευτής κανονίζει την οικονομική πολιτική για τα εμπορεύματά του.
 • Ο προμηθευτής ελέγχει τα αποθέματά του χωρίς να τα επιβαρύνει με πρόσθετα έξοδα διαχείρισης και αποστολής στις αποθήκες του supermarket.
 • Ο προμηθευτής εισπράττει και ελέγχει το ταμείο. 
 • Τα έξοδα διαχείρισης και διαφήμισης επιμερίζονται.
 • Ένα mall έχει πολλά μαγαζιά και ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να τα επισκεφτεί όλα.
  Το αποτέλεσμα είναι η μεγάλη επισκεψιμότητα.