Ένα DOMAIN πολλά CHECKOUT


Γενικά Χαρακτηριστικά

Πολυγλωσσικό interface.     Link!...
Εξαιρετικά παραμετροποιήσιμο.  
Link!...
Εισαγωγή προϊόντων και εικόνων μέσω Excel.
Ενημέρωση αποθεμάτων μέσω Excel.
B2B & B2C
Διαφορετικό interface ανά περίσταση. (Εορτή, εποχή του χρόνου κλπ.)
Διαφορετικό interface ανά browser user agent: (iPhone|iPod|BlackBerry|Android|...)
Τιμολογεί απ'ευθείας ο προμηθευτής τον πελάτη.
Η διαχείριση αποθεμάτων γίνεται από τον προμηθευτή στον χώρο του.

Πρόσθετες Επιλογές

Login μέσω social media    Link!...
Περιστρεφόμενες 3d εικόνες    Link!...
On line Επικοινωνία με πελάτη    Link!...
Αγορές βάση μάρκας    Link!...
Πωλήσεις μέσω Αντιπροσώπων.    Link!...
Σύνδεση με eBay.
Σύνδεση με Social Media.

Υπηρεσίες

Δημοπρασίες.
Διαφημιστική καμπάνια σε στοχευμένα πελατολόγια με γεωγραφικά και ποιοτικά κριτήρια.
Ηλεκτρονικός κατάλογος (Περιοδικό) για iPad – Tablets – Smartphone
Φωτογραφίσεις