ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


  Απλό                             (Simple)
  Ομαδοποιημένα        (Grouped)
  Διαμορφώσιμα          (Configurable)
  Εικονικό                       (Virtual)
  Προσαρμόσιμα          (Bundle)
  Κάρτα Δώρου             (Gift Card)
  Διαθέσιμο για λήψη  (Downloadable)
  Φυσικά αντικείμενα, τα οποία πωλούνται ως μεμονωμένες μονάδες ή σε σταθερές ποσότητες.
  Ένα set από προϊόντα που σχετίζονται με κάποιο τρόπο και μπορούν λογικά να πωληθούν ως ένα σύνολο.
  Ένα ομαδοποιημένο προϊόν, σας επιτρέπει να προσφέρετε πολλαπλά, απλά προϊόντα ως ομάδα. Μπορείτε να προσφέρετε παραλλαγές ενός προϊόντος, ή να τα ομαδοποιείσετε ανά εποχή, επέτειο, ή για μια προωθητική καμπάνια. Κάθε προϊόν μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά, ή ως μέρος της ομάδας

   Ένα προϊόν με παραλλαγές που ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει πχ Χρώμα/Μέγεθος. Κάθε όμως επιλογή έχει δική της μονάδα και μας επιτρέπει να κρατάμε αποθήκη.

   Ένα μη-φυσικό προϊόν που δεν απαιτεί τη αποστολή ή  απόθεμα.
  Αν και εικονικά προϊόντα δεν έχουν φυσική παρουσία, αντιπροσωπεύουν κάτι που μπορεί να πωληθεί, όπως μια υπηρεσία, μια εγγύηση, ή μια εγγραφή.

  Ένα προϊόν που αποτελείται από απλά προϊόντα που πωλούνται μαζί.
  Ένα προϊόν τύπου Bundle, επιτρέπει στους πελάτες να δημιουργήσουν τη δική τους προσαρμοσμένη έκδοση ενός προϊόντος από μια ποικιλία επιλογών. ΠΧ μπορεί να είναι ένα καλάθι δώρων ή ένας ηλεκτρονικός υπολογιστή, ο οποίος αποτελείται από διάφορα εξαρτήματα.

  Υπάρχουν τρία είδη καρτών δώρου: Οι εικονικές κάρτες δώρων που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι Φυσικές κάρτες δώρων που αποστέλλονται στον παραλήπτη ταχυδρομικά, και  ένας συνδυασμός των δύο. Καθένα μια από αυτές έχει ένα μοναδικό κωδικό, ο οποίος εξαργυρώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

  Είναι προϊόντα παρόμοια με τα εικονικά προϊόντα, εκτός από το ότι περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα ψηφιακά αρχεία για download

  ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  Προτεινόμενα Προϊόντα         (Featured Product)
  Αναβαθμισμένα Προϊόντα      (Up-sells) 
  Σχετικά Προϊόντα                   (Related Products) Διασταυρούμενα Προϊόντα     (Cross-sell)  Είναι τα προϊόντα, τα οποία θέλουμε να προβάλουμε σε ένα ή περισσότερα σημεία μιας ή περισσοτέρων σελίδων

  Είναι το ιδανικό προϊόν σε σχέση με την επιλογή του πελάτη.
  Δηλαδή αν έχει επιλεγεί ένα προϊόν η εφαρμογή προτείνει σαν καλύτερη επιλογή τα αναβαθμισμένα προϊόντα.
  Το ιδανικό προϊόν Θα μπορούσε να είναι καλύτερης ποιότητας, προϊόν με υψηλότερο περιθώριο κέρδους, πιο δημοφιλές etc.

  Σχετικά προϊόντα εμφανίζονται στη σελίδα πληροφοριών του προϊόντος, καθώς και στη δεξιά στήλη. 
  Τα Σχετικά προϊόντα προτείνονται  να αγοραστούν επί πλέον του προϊόντος που ο πελάτης έχει επιλέξει.

  Είναι τα προϊόντα, τα οποία εμφανίζονται σαν διαφήμιση όταν ο πελάτης βρίσκεται στο καλάθι αγορών. 
  Εμφανίζεται σαν πρόταση αγοράς της τελευταίας στιγμής.
  Είναι κάτι σαν τα προϊόντα δίπλα στις ταμειακές μηχανές στα supermarket.